Vattenteknik

Rent vatten

Vatten av god kvalitet är en förutsättning för mycket framför allt när det gäller dricksvatten. Vi är rätt bortskämda med vatten av god kvalitet i Sverige till skillnad från andra länder. Men som vi påpekade i ett tidigare inlägg angående vattenprov så kan det bli problem med vatten även i Sverige. Om vi nu bortser ifrån tillfälliga störningar i vattendistributionen så är det här med att ta vatten för egen brunn något som kan behövas åtgärdas. Och om det finns det här en del skrivit.