Vattenteknik

Vattenprov

I Sverige så öppnar vi kranen och ut flödar det färskt, friskt vatten, för det mesta! Vi har behov av vatten som håller hög kvalitet, för att vi ska kunna dricka det, använda det när vi lagar mat och för att kunna tvätta oss. Om det är så att du äger ett hus med en egen brunn, så kan det dessvärre vara så att kvaliteten på ditt vatten inte är det allra bästa. Det försämras även genom åren, även om det var bra när brunnen var nygrävd. Du som har en egen brunn bör därför se till att då och då ta ett vattenprov. Ett vattenprov är ett test av vattnets kvalitet och det kan indikera om du behöver någon form av vattenrening.

Kontrollera vattnets renhet för din egen skull
Om du har ett vatten som inte är helt rent så kan det bli problem. Dels är det så att du och din familj kan bli sjuka men det kan även göra åverkan och skada rörledningar, hushållsmaskiner, vitvaror och mycket mer. Socialstyrelsen brukar rekommendera att man tar ett vattenprov vart tredje år. Det för att du i god tid ska kunna upptäcka om det är något problem med vattenkvaliteten. Ett vattenprov visar om och vad du behöver för form av vattenrening. Många gånger kan det lösas med ett enkelt vattenfilter, men ibland är kvaliteten på vattnet så pass dåligt att du behöver göra större investeringar för att rena ditt vatten. Det kan handla om att du måste rena det från flera olika ämnen och då är det bra att kontakta en fackman för att få rätt sorts hjälp.

Att göra en vattenanalys
En vattenanalys är något som bör ske minst vart tredje år som vi nyss skrev, men är det flera familjer som delar på en enda brunn, så bör ett vattenprov tas oftare än det. Du kan göra ett vattenprov på egen hand, genom att beställa provflaskor på nätet. Du kan även be din kommun att ta ett vattenprov, då kommer någon ut till dig. Ett vattenprov är även bra att göra om du misstänker att ditt vatten är dåligt på något sätt-.

Om vattenprovet som görs visar att ditt vatten är av dålig kvalitet, så krävs det att du gör en vattenrening. Detta kan göras på en mängd olika sätt, beroende på vad det är som måste filtreras bort. Det finns vattenfilter att köpa och installera på egen hand, men ibland krävs det stora investeringar som en fackman måste installera åt dig. Har du otur så kan vattenprovet visa att du behöver rena ditt vatten från flera olika ämnen och då kan du behöva flera olika sorters filter.

Gratis vattenprov
Då det finns ett antal företag som erbjuder tjänster inom vattenrening är konkurrensen mellan de hård. Det har fått till följd att många erbjuder att ta ett vattenprov gratis. Vilket innebär att man bara beställer ett prov, får en provflaska hem som sedan returneras kostnadsfritt ofta tillbaka till företaget. Men skall dock ha klart för sig att det inte är ett fullständigt prov som täcker in allt. Men det kan ge en bra första inblick hur kvaliteten på vattnet är.