Vattenteknik

Avhärdningsfilter

En mängd olika kemiska föreningar som inkluderar grundämnet kalcium är vad vi kallar kalk till vardags. Detta kan det finnas en hel del av i vårt vatten eftersom det ofta finns ute, i berggrunder, som leder det till grundvattnet som är där vi får vårt vatten från. Det gör att när vi spolar i våra kranar inne, så kommer det kalk med ut. Kalkrikt vatten förekommer både i kommunalt vatten så väl som i vatten man får från egen brunn.

Innehåller vattnet höga halter av kalk, så kallas det även för hårt vatten. Detta eftersom salterna från magnesium och kalcium skapar beläggningar i rörledningar och i olika VVS-installationer. Det kan göra skada på sanitetsporslin, vitvaror och annat. Det kan även skada dig och ge dig problem med hälsan om du har för höga halter av kalk och konsumerar mycket vatten. För att komma till rätta med kalkproblem, så kan man satsa på ett avhärdningsfilter. Detta kan även kallas kalkfilter. Det finns även större och avancerade former av avhärdningsfilter. Det finns bland annat ett litet avhärdningsfilter som du kan placera under diskbänken och ansluter till vattnet och det rengör ditt vatten enkelt och smidigt. Det finns även avhärdningsfilter som du kan använda tillsammans med ett förfilter för att även komma till rätta med andra problem så som järn, mangan eller humus. Därför är det bra att göra ett vattenprov, så att du vet om du ska ha flera filter till för att få bort alla skadliga ämnen eller om det räcker med ett kalkfilter.

Det är bra att investera i ett kalkfilter eller att avhärdningsfilter så att du får du hjälp att avhärda ditt vatten. Med ett avhärdningsfilter blir ditt vatten klart och rent och går att använda till att tvätta sig i, laga mat i och dricka som det är.