Vattenteknik

Hem

Webbplatsen Vattenteknik.org informerar om företeelser och teknik när det gäller vatten och vad man skall tänka på när det gäller metoder och tekniker att få ett rent och problemfritt vatten.

Nulägesanalys av vattnet
Om man har egen brunn kan det vara aktuellt att ta rätt på vilken kvalitet det vatten man har håller. Speciellt om det ligger nära åkrar där exempelvis gödningsmedlen används. Kan vara en nyttig kunskap då det inte bara har en hälsoaspekt för människan. Mer om det här på vattenprov.

Rent vatten
Att vattnet man använder är rent utan föroreningar, synliga eller de som inte märks så där direkt är en förutsättning. Men inte alltid är det så, speciellt inte om man tar sitt vatten från andra källor än det kommunala. För att åtgärda det kan det vara behov av att titta en del på att rena vattnet med någon form av vattenrening. Här finns mer om det.